Stawianie plot plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak proponowane balustrady PVC na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s